Staż, Praktyki? Staże i Praktyki Wysokiej Jakości

Aktualności
Co sądzą Ygreki na temat staży i praktyk? Jakie są ich oczekiwania względem pracodawców? W jaki sposób charakteryzują pokolenie Y? Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania opinii studentów, które zrealizowaliśmy w ramach kampanii #jestemYgrekiem. nie jestem leniem.
Bank BPH może pochwalić się kolejnym Programem Stażowym ze Znakiem Jakości. Uczestnicy 12-miesięcznego Programu „Akademia Finansów” mają okazję pogłębiać wiedzę z zakresu finansów oraz uczyć się od ekspertów w tej dziedzinie. Rozwój uczestników Programu odbywa się dwutorowo - zarówno od strony merytorycznej, jak i w aspekcie kompetencji miękkich wspierających realizację strategii Banku BPH. Program adresowany jest do studentów ostatnich lat studiów i absolwentów, chcących zdobywać i rozbudowywać umiejętności w instytucji finansowej. Zapraszamy do zapoznania się z wizytówką Programu. 

Zwycięzcą konkursu realizowanego w ramach kampanii #jestemYgrekiem. nie jestem leniem. został student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Kacper Troć, który za film prezentujący przekrojowy obraz Ygreków otrzymał nagrodę w wysokości 5 tys. zł. Laureatkę drugiego miejsca – Kamilę Wronkowską - wyróżniono tabletem Samsung Galaxy Tab pro, a nagrodę za miejsce trzecie – słuchawki urBeats Beats by Dr. Dre otrzymał Mateusz Rojecki, który w ramach pracy konkursowej zaprojektował i zrealizował stronę www.jestemygrekiem.pl. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie w dowolnej formie artystycznej zaprezentować zalety pokolenia Y.  

15 maja odbyło się ogólnopolskie spotkanie organizacji studenckich Lead4change organizowane przez AIESEC, na którym PSZK poprowadziło dyskusję dotyczącą staży i praktyk wysokiej jakości. Dziękujemy za wymianę pomysłów, oczekiwań i opinii na temat obecnej i przyszłej sytuacji młodych na rynku pracy! 

O Programie Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk oraz istotności jakości oferty dla studentów, również w administracji państwowej, mówił prezes PSZK Piotr Palikowski podczas konferencji, która odbyła się 14 maja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W spotkaniu "Praktyki studenckie w administracji rządowej w 2015 roku" wzięli udział sekretarze stanu - dr hab. Jacek Męcina i prof. dr hab. Wodzisław Duch, rektorzy uczelni wyższych, dyrektorzy generalni urzędów oraz przedstawiciele biznesu i studenci. Celem konferencji było omówienie sposobów zapewnienia młodym ludziom efektywnego przejścia z etapu edukacji na rynek pracy, dzięki dobrze zorganizowanym i odpowiednio prowadzonym praktykom studenckim.

W całej Polsce jest przygotowanych ponad 16 000 miejsc praktyk dla studentów w ponad 1500 podmiotach administracji rządowej.

Trwa badanie opinii studentów realizowane w ramach kampanii #jestemYgrekiem. nie jestem leniem. Poprzez udział w ankiecie młodzi ludzie mogą wyrazić swoją opinię i oczekiwania wobec wysokiej jakości staży i praktyk oraz pracodawców, którzy je oferują. Wśród uczestników badania zostanie wylosowana nagroda – iPad Air 32 GB. Badanie jest dostępne tutaj.

Carrefour ma propozycję programu staży dla wszystkich, którzy mają Apetyt na handel. Niewątpliwym atutem wspomnianego programu jest fakt, że został on odznaczony Znakiem Jakości. Zapraszamy do zapoznania się wizytówką wyróżnionego stażu oraz z Programem Edukacyjnym Smak Kariery, w ramach którego realizowany jest Apetyt na handel.  

Z przyjemnością informujemy, że w ostatnim czasie, dzięki realizacji wysokiej jakości programów praktyk i staży Grupa Żywiec nawarzyła sobie Znaku Jakości. Zachęcamy do zapoznania się z wizytówką programów na podstronie „wyróżnione staże i  praktyki”.

Pula rzetelnych programów staży i praktyk zwiększa się z każdym miesiącem. Tym razem trafiło na praktyki dla prawdziwych Orłów. Programy praktyk Orły BGK oraz Start z BGK przeszły pozytywnie badanie audytowe i tym samym Bank Gospodarstwa Krajowego znalazł się wśród firm kształcących na miarę Znaku Jakości. Zachęcamy do zapoznania się z wyróżnionymi programami BGK – rekrutacja na letnie praktyki rusza już w maju!

Marzec spędziliśmy bardzo aktywnie – jako Partner Merytoryczny Dni Karier przez cały miesiąc doradzaliśmy studentom jak wybierać rzetelne praktyki i staże zgodnie z Ramami Jakości, konsultowaliśmy CV i listy motywacyjne oraz udzielaliśmy wskazówek rozwojowych. Byliśmy też obecni na Targach Inżynierskich na Politechnice Warszawskiej oraz odwiedziliśmy JOB SPOT Vistula. Efekt? 10 wydarzeń, 8 miast, ponad 150 konsultacji i niezliczone godziny spędzone w podróżyJ

Ruszył konkurs dla przedstawicieli pokolenia Y realizowany w ramach kampanii #jestemYgrekiem. nie jestem leniem. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprezentować w kreatywnej formie zalety generacji Y – jako osób pracujących i odpoczywających z pasją. Na zwycięzców czeka 5 tys. zł, tablet i słuchawki. Konkurs trwa tylko do 30 kwietnia. Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.stazeipraktyki.pl/konkurs

Ruszyła kampania świadomościowa #jestemYgrekiem. nie jestem leniem., której celem zachęcenie młodych ludzi do pokazania się swoim obecnym i przyszłym pracodawcom z jak najlepszej strony już na etapie studiów – podczas staży i praktyk. Z drugiej strony, inicjatywa ma też na celu zachęcenie pracodawców do otwartej postawy wobec Ygreków i budowania relacji z młodymi ludźmi. Zachęcamy do śledzenia fanpage'u Staże i praktyki, na którym będziemy prezentować kolejne działania realizowane w ramach kampanii.
Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk zyskuje coraz większe poparcie społeczne i rządowe.
W lutym 2015 roku został objęty patronatem honorowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Leny Kolarskiej- Bobińskiej  oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dr Władysława Kosiniaka-Kamysza. 

Liczba pracodawców oferujących rzetelną edukację praktyczną nadal się powiększa. Przyznaliśmy kolejne Znaki Jakości, które trafiły do firm: Allianz Polska oraz Instytut Lotnictwa/GE Company Polska. Zapraszamy do przeczytania opisów oferowanych przez te firmy staży i praktyk.
Wyróżnione staże i praktyki

3 grudnia 2014 odbył się III Kongres Akademickich Biur Karier w Warszawie. Istotnym tematem dyskusji była rola uczelni i biur karier w zapewnieniu studentom możliwości udziału w odpowiedniej jakości stażach i praktykach. Reprezentanci Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami przedstawili Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk oraz dzielili się dobrymi praktykami w zakresie współpracy uczelni z rynkiem pracy.

27 listopada 2014 w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni odbyła się konferencja „Staże i praktyki jako czynnik zwiększający zatrudnialność absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych”. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Komisja Akredytacyjna. Zgromadzonym zostały przedstawione założenia Programu Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk oraz wyniki prowadzonego w ramach Programu badania opinii studentów.

6 listopada 2014 roku Polskie Stowarzyszenie Zarzadzania Kadrami było partnerem zorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego spotkania pod nazwą „Okrągły Stół Wysokiej Jakości Staży i Praktyk”, w którym uczestniczyli pracodawcy, przedstawiciele uczelni wyższych oraz organizacji studenckich. Celem dyskusji było, między innymi, wypracowanie inicjatyw upowszechniających Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk. Spotkanie zorganizowano w kontekście nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 1 października 2014 roku i która zakłada 3 - miesięczne obowiązkowe praktyki na kierunkach o profilu praktycznym ioraz wprowadzenie kształcenia dualnego. Spotkanie rozpoczęło równocześnie kampanię Ministerstwa Nauki „Studiujesz? Praktykuj!”. Relacja fotograficzna

Smak Kariery Apetyt na handel
 Patrz Aktualne oferty pracy dla kierowcy kategorii B w Krakowie.