Staż, Praktyki? Staże i Praktyki Wysokiej Jakości

Program Stażowy „Akademia Finansów” w Pionie Finansowym
Czas trwania: 12 miesięcy

Lokalizacja: Gdańsk/Warszawa

Początek rekrutacji: czerwiec-wrzesień 2015

Opis programu

Program Stażowy „Akademia Finansów ” w Pionie Finansowym Banku BPH to unikatowa możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, wykorzystania zdobytej wiedzy merytorycznej w praktyce oraz podniesienia kwalifikacji. Uczestnicy 12-miesięcznego programu, w zależności od wybranego obszaru, mają okazję pogłębiać wiedzę z zakresu finansów oraz uczyć się od ekspertów w tej dziedzinie. Rozwój uczestników programu odbywa się dwutorowo tj. zarówno od strony merytorycznej, jak i w aspekcie kompetencji miękkich wspierających realizację strategii Banku BPH. Uczestnicy Programu współpracują z Bankiem w oparciu o umowę o pracę.

Program adresowany jest do studentów ostatnich lat studiów i absolwentów, chcących zdobywać i rozbudowywać umiejętności w instytucji finansowej.

Uczestnicy Programu Stażowego mogą nabywać i rozwijać kompetencje w obszarach, takich jak:
 • Rachunkowość zarządcza i finansowa
 • Zarządzanie projektami i procesami finansowymi
 • Zarządzanie danymi i dokumentacją finansową
 • Transakcje skarbowe
 • Podatki
 • Przygotowywanie informacji zarządczej (Hurtownia Danych).


Obowiązki Uczestnika to m.in.:

 • sporządzanie i analiza dokumentacji finansowej (m.in procedury, instrukcje służbowe, pisma)  
 • przygotowywanie analiz finansowych i ekonomicznych
 • przygotowywanie not księgowych, księgowania oraz uzgadniania kont
 • realizacja indywidualnych zadań z merytorycznego zakresu obszaru stażu
 • realizacja zadań mających na celu rozwój kompetencji miękkich określonych przez HR.

Działy organizacji

 • Departament Planowania i Analiz
 • Departament Rachunkowości i Sprawozdawczości
 • Departament Podatkowy
 • Departament Zarządzania Danymi
 • Departament Polityk Rachunkowości
 • Departament Skarbu

Sposób aplikowania

www.kariera.bph.pl

Smak Kariery Apetyt na handel
 types of pest