Staż, Praktyki? Staże i Praktyki Wysokiej Jakości

Bądź na bieżąco zapisz się na newsletter!

Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk to pierwsza w Polsce inicjatywa, która ma celu wyznaczanie i propagowanie najwyższych standardów w zakresie realizacji staży i praktyk w firmach.W ramach programu organizowane w firmach staże i praktyki poddajemy obiektywnemu audytowi. Te, które spełniają najwyższe standardy – wyróżniamy znakiem jakości:
Podstawowe wyznaczniki wysokiej jakości staży i praktyk są spisane w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk. Jest to zbiór norm dotyczących realizacji wysokiej jakości programów staży i praktyk w przedsiębiorstwach, wypracowany z udziałem kilkudziesięciu organizacji zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania Kadrami.
Pobierz Plik
Zapoznaj się
z Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk

Istotnym elementem Programu Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk jest dzielenie się wiedzą oraz motywowanie pracodawców, przedstawicieli strony rządowej, a także studentów i uczniów do wspólnego działania na rzecz poprawy sytuacji młodych osób na rynku pracy. Te cele realizujemy między innymi dzięki spotkaniom, konferencjom czy kampaniom społecznym. Zobacz co się dzieje w Programie
Partnerzy
 
Smak Kariery Apetyt na handel