Staż, Praktyki? Staże i Praktyki Wysokiej Jakości

Badanie opinii studentów
 1. Drodzy studenci i absolwenci!

  Zapraszamy do wzięcia udziału w krótkim badaniu, które ma na celu poznanie Waszych oczekiwań wobec staży i praktyk wysokiej jakości oraz pracodawców, którzy je oferują.

  Badanie jest realizowane w ramach kampanii #jestemYgrekiem. nie jestem leniem. organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, które prowadzi Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk.

  Ankieta ma charakter anonimowy. Jeżeli chcesz wziąć udział w losowaniu iPada, po wypełnieniu ankiety zostaw nam swój adres e-mail. Wyniki losowania udostępnimy 15 czerwca.

  Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety!

 2. Miejscowość (gdzie wypełniasz ankietę?)
  Wypełnij
 3. Płeć
  Wypełnij
 4. Wypełnij
 5. Studiuję na/ukończyłem/am Wydział
  Wypełnij
 6.  

  Część II

 1. 1. Oceń, jak ważne są dla Ciebie poniższe elementy w kontekście programów staży i praktyk wysokiej jakości. Zaznacz ocenę na skali od 1 do 5, gdzie: 1 – zupełnie nieważne, 2 – mało ważne, 3 – nie mam zdania, 4 – ważne, 5 – bardzo ważne.
  • Program praktyki/stażu jest spisany i dostępny dla praktykanta / stażysty
   Zaznacz
  • Miejsce pracy praktykanta/stażysty jest odpowiednio przygotowane
   Zaznacz
  • Informacje o programie jest łatwo dostępna (strona www, FB, informacja na uczelni)
   Zaznacz
  • Rekrutacja do programu przeprowadzona jest rzetelnie
   Zaznacz
  • Praktykant/stażysta ma zapewnione wdrożenie do organizacji i obowiązków
   Zaznacz
  • Zasady współpracy praktykanta/stażysty z podmiotem przyjmującym na praktykę/staż są określone w pisemnej umowie
   Zaznacz
  • Program praktyki/stażu posiada walor edukacyjny i umożliwia zdobycie wiedzy i/lub umiejętności
   Zaznacz
  • Program praktyki/stażu ma zdefiniowany zakres obowiązków
   Zaznacz
  • Każdy praktykant/stażysta ma przydzielonego opiekuna/mentora
   Zaznacz
  • Opiekun/mentor monitoruje postępy praktykanta/stażysty w realizacji zadań i celów edukacyjnych i udziela bieżącej informacji zwrotnej
   Zaznacz
  • Program praktyki/stażu ma jasno określony czas trwania
   Zaznacz
  • Praktykant/stażysta jest wynagradzany za swoją pracę
   Zaznacz
  • Praktykant/stażysta posiada ogólne ubezpieczenie zdrowotne i od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas trwania programu
   Zaznacz
  • Praktykant/stażysta otrzymuje pisemne potwierdzenie realizacji programu
   Zaznacz
  • Praktykant/stażysta ma możliwość oceny programu, w którym uczestniczył
   Zaznacz
 2. 2. Jaka według Ciebie powinna być odpowiednia długość programu stażu/praktyki wysokiej jakości?Zaznacz jedną odpowiedź.
  Zaznacz odpowiedź
 3. 3. Czy Twoim zdaniem staże i praktyki ułatwiają wejście na rynek pracy?
  Wybierz odpowiedź
 4. 4. Czy po zakończeniu studiów liczysz się z wyjazdem do pracy poza Polskę? Jeśli tak, to dlaczego?
  Zaznacz odpowiedź
 5. Tak, ponieważ
  Wypełnij
 6. 5. Co wyróżnia pokolenie Y na rynku pracy? Wybierz 3 najważniejsze cechy:  Wybierz odpowiedź
  * pokolenie Y to pokolenie urodzone między 1984 a 1997 rokiem nazywane również pokoleniem Millenium bądź pokoleniem cyfrowym.
 7. Inne?
  Wypełnij
 8. 6. Która z form zdobywania doświadczenia jest dla Ciebie najbardziej atrakcyjna? Wybierz max. 1 odpowiedź.

  Wybierz odpowiedź
 9. 7. Oceń poniższe działania pracodawców związane z organizacją staży i praktyk pod kątem Twojego ich odbioru (nieciekawe/nie mam zdania/ciekawe) oraz tego, czy spowodowałyby, że zainteresowałbyś/łabyś się danym programem praktyki/stażu (nieskuteczne/nie mam zdania/skuteczne). Zaznacz ocenę na skalach od 1 do 3, gdzie: 1 – nieciekawe I/LUB nieskuteczne, 2 – nie mam zdania, 3 – ciekawe I/LUB skuteczne.
  • Działania pracodawców Ciekawość Skuteczność
   Stoiska na targach pracy / dniach kariery
   Wypełnij
   Wypełnij
   Ogłoszenia na portalach rekrutacyjnych
   Wypełnij
   Wypełnij
   Informacje o programach staży i praktyk na stronach pracodawców
   Wypełnij
   Wypełnij
   Konkursy powiązane z rekrutacją na staże i praktyki
   Wypełnij
   Wypełnij
   Zamieszczanie opinii byłych stażystów i praktykantów w zakładkach i na stronach dedykowanych studentom i absolwentom w zakładce Kariera danego pracodawcy
   Wypełnij
   Wypełnij
   Stała obecność pracodawcy na uczelni poprzez prowadzenie działań edukacyjnych (zajęcia, warsztaty, spotkania)
   Wypełnij
   Wypełnij
   Prowadzenie Fanpage’a na Facebooku, gdzie zamieszczane są informacje o stażach i praktykach
   Wypełnij
   Wypełnij
   Certyfikaty świadczące o wysokich standardach organizowania praktyk i staży w firmie wystawiane w obiektywnym procesie oceny
   Wypełnij
   Wypełnij
   Informowanie o tym, czy praktyki lub staże są płatne lub bezpłatne na etapie ogłoszenia
   Wypełnij
   Wypełnij
   Informowanie o czasie trwania praktyki lub stażu na etapie ogłoszenia
   Wypełnij
   Wypełnij
   Informowanie o przydzieleniu opiekuna/mentora na czas trwania praktyki/stażu
   Wypełnij
   Wypełnij
   Współpraca firmy z Akademickim Biurem Karier działającym na uczelni
   Wypełnij
   Wypełnij
   Organizowanie staży i praktyk rotacyjnych – w różnych obszarach/działach podczas jednej praktyki/stażu
   Wypełnij
   Wypełnij
   Plakaty informacyjne wywieszone na uczelniach
   Wypełnij
   Wypełnij
 10.  

  Część III

 1. 1. Wybierz max. 3 określenia, które najtrafniej oddają Twoje skojarzenia z Grupą Żywiec jako pracodawcą.


  Wybierz odpowiedź
 2. Inne, jakie ?
  Wypełnij
 3. 2. Jak oceniasz atrakcyjność poniższych działań prowadzonych przez Grupę Żywiec? Zaznacz w skali 0-3, gdzie: 0 – nie mam zdania 1 – mało atrakcyjne, 2 – atrakcyjne, 3 – bardzo atrakcyjne.
  • Działania pracodawców Atrakcyjność działania
   Programy realizowane w ramach Warzelni Talentów (Program Praktyk Letnich, Program Menedżerski, Warsztaty Mój Browar)
   Zaznacz
   Podstrona Kariera na stronie Grupy Żywiec (www.grupazywiec.pl/kariera) oraz profile Grupy Żywiec (Facebook, LinkedIn, Goldenline)
   Zaznacz
   Dzień Otwarty Grupy Żywiec
   Zaznacz
   Stoiska na targach pracy / dniach kariery
   Zaznacz
 4. 1. Jak oceniasz atrakcyjność poniższych działań prowadzonych przez Nestlé Polska? Zaznacz w skali 0-3, gdzie: 0 – nie mam zdania 1 – mało atrakcyjne, 2 – atrakcyjne, 3 – bardzo atrakcyjne.
  • Działania pracodawców Atrakcyjność działania
   Stoiska na targach pracy / dniach kariery
   Zaznacz
   Podstrona Kariera na stronie internetowej Nestlé
   Zaznacz
   Warsztaty dla studentów prowadzone na uczelniach
   Zaznacz
   Komentarze eksperckie w czasopismach studenckich
   Zaznacz
   Program Ambasadorski
   Zaznacz
   Inicjatywa Nestlé Youth Employment
   Zaznacz
 5. 1. Wybierz max. 3 określenia, które najtrafniej oddają Twoje skojarzenia z Orange jako pracodawcą.


  Wybierz odpowiedź
 6. Inne, jakie ?
  Wypełnij
 7. 2. Jak oceniasz atrakcyjność poniższych działań prowadzonych przez Orange? Zaznacz w skali 0-3, gdzie: 0 – nie mam zdania 1 – mało atrakcyjne, 2 – atrakcyjne, 3 – bardzo atrakcyjne.
  • Działania pracodawców Atrakcyjność działania
   Stoiska na targach pracy / dniach kariery
   Zaznacz
   Program Twoja Perspektywa
   Zaznacz
   Strona o karierze w Orange – orange.jobs
   Zaznacz
 8. 1. Wybierz max. 3 określenia, które najtrafniej oddają Twoje skojarzenia z Grupą PZU jako pracodawcą.


  Wybierz odpowiedź
 9. Inne, jakie ?
  Wypełnij
 10. 2. Jak oceniasz atrakcyjność poniższych działań prowadzonych przez Grupę PZU? Zaznacz w skali 0-3, gdzie: 0 – nie mam zdania 1 – mało atrakcyjne, 2 – atrakcyjne, 3 – bardzo atrakcyjne.
  • Działania pracodawców Atrakcyjność działania
   Obecność na targach pracy / dniach kariery
   Zaznacz
   Konkursy: Inwestycja w Przyszłość, Studencki Projekt Roku
   Zaznacz
   Profil Grupa PZU Kariera w serwisie Facebook
   Zaznacz
   Podstrona Kariera na stronie internetowej PZU
   Zaznacz
   Program Ambasadorski
   Zaznacz
   Zaangażowanie w kampanie PZU społeczne: #jestemYgrekiem. nie jestem leniem., Staż. Sprawdź zanim pójdziesz!
   Zaznacz
   Dni otwarte Grupy PZU: Dni Otwartego Biznesu
   Zaznacz
   Szkolenia i warsztaty prowadzone na uczelniach: Dni Grupy PZU
   Zaznacz
   Działania marketingowe: PZU. Przyciągamy najlepszych, Nawet najlepsi zrobią wszystko, żeby pracować w PZU, uThoruj sobie drogę na staż
   Zaznacz
 11. 3. Czy rozważasz PZU jako swojego przyszłego pracodawcę?
  Wypełnij
 12. 4. Czy oceniasz branże ubezpieczeniową jako atrakcyjne miejsce pracy?
  Wypełnij
Smak Kariery Apetyt na handel